Jaké cookies používáme?

Technické (nezbytné):

Jsou to cookies a podobné nástroje, bez kterých nemůžete používat naše služby (např. pro správné zobrazení našich webových stránek / funkcí, které chcete využít).
Tyto cookies nelze zakázat.

Analytické cookies:

Analytické cookies na našem webu jsou shromažďovány skriptem společnosti Google Ireland Limited, která následně tato data anonymizuje. Po anonymizaci již nejde o osobní údaje, neboť anonymizované cookies nelze přiřadit konkrétnímu uživateli, resp. konkrétní osobě. My pracujeme výlučně s cookies v anonymizované podobě. Proto nedokážeme z cookies zjistit, jak se konkrétní uživatel na našem webu choval (jaké stránky navštívil a pod.).
Povolit Nepovolit
Systémově nezbytné cookies (Technické nezbytné cookies)
Cookie klíč Doména Typ cookie Expirace Popis
PHPSESSID   www.czechtoll.cz první strana Relace Soubor cookie generovaný aplikacemi založenými na jazyce PHP. Toto je obecný identifikátor používaný k udržování proměnných uživatelských relací. Obvykle se jedná o náhodně generované číslo, způsob jeho použití může být specifický pro daný web, ale dobrým příkladem je udržování stavu přihlášení uživatele mezi stránkami.
cookies22   .czechtoll.cz první strana 7 dní Slouží k uložení souhlasu hostů s používáním souborů cookie pro nepodstatné účely
Výkonové cookies (Analytické cookies)
_gat_UA-121977795-2   .czechtoll.cz třetí strana 33 sekund Jedná se o typ souboru cookie nastavený službou Google Analytics, kde prvek vzoru v názvu obsahuje jedinečné identifikační číslo účtu nebo webové stránky, ke kterému se vztahuje. Jedná se o variantu souboru cookie _gat, který se používá k omezení množství dat zaznamenaných společností Google na webových stránkách s vysokým objemem návštěvnosti.
_ga   .czechtoll.cz třetí strana 7 dní Tento název souboru cookie je spojen s Google Universal Analytics – což je významná aktualizace běžněji používané analytické služby Google. Tento soubor cookie se používá k rozlišení jedinečných uživatelů přiřazením náhodně vygenerovaného čísla jako identifikátoru klienta. Je součástí každé žádosti o stránku na webu a používá se k výpočtu údajů o návštěvnících, relacích a kampaních pro analytické přehledy stránek.
_gid   .czechtoll.cz třetí strana 23 hodin 59 minut Tento soubor cookie je nastaven službou Google Analytics. Ukládá a aktualizuje jedinečnou hodnotu pro každou navštívenou stránku a používá se k počítání a sledování zobrazení stránek.


Jak spravovat soubory cookie?
© 2024 CzechToll
Design by KRAFT digital