NOVINKY
TISKOVÁ ZPRÁVA      24. 07. 2019

CZECHTOLL SPUSTÍ 31. ČERVENCE 2019 ZKOUŠKY NOVÉHO MÝTNÉHO SYSTÉMU

V Praze, 19. července 2019 – V sídle společnosti CzechToll proběhl kontrolní den příprav nového elektronického mýtného systému za účasti ministra dopravy Vladimíra Kremlíka a zástupců Ředitelství silnic a dálnic ČR. Náklady na provoz mýtného systému v Česku klesnou po jeho spuštění na 530 milionů korun ročně, přibližně na třetinu ve srovnání s dnešním mikrovlnným systémem.

„CzechToll plní harmonogram příprav nového mýtného systému, v některých dílčích projektech jsme vůči danému harmonogramu dokonce v předstihu. 31. července 2019 zahajujeme zkoušky mýtného systému,“ uvedl během kontrolního dne Matej Okáli, generální ředitel společnosti CzechToll.

Nový mýtný systém vzniká kompletně v České republice. Společnost CzechToll proinvestovala od podpisu smlouvy o jeho dodávce v září 2018 již takřka 1,9 miliardy Kč a na jeho realizaci se podílí více než 100 společností z České republiky. Kompletně zde vznikají také palubní jednotky – od jejich technického návrhu, precizního lisování plastů, osazování elektroniky a programování software až po kompletaci hotových jednotek.

„Výměna palubních jednotek a nutnost registrace do nového systému je asi největší komplikací, která dopravce čeká. Rádi bychom je i touto cestou požádali, aby nenechávali svou registraci do nového systému až na poslední chvíli, ale využili více než dvouměsíční lhůty, během které mohou záležitosti kolem změny mýta vyřešit ještě před jeho startem,“ doplnil Matej Okáli.

Informační kampaň pro dopravce

V elektronickém mýtném systému ČR je dnes aktivních přibližně 470 tisíc palubních jednotek, nejčastěji ve vozidlech z ČR, Slovenska a Polska. Pro dopravce z těchto i méně frekventovaných zemí připravil CzechToll informační kampaň, která bude zahájena ve druhé polovině srpna a potrvá minimálně do termínu plánovaného spuštění systému, tedy 1. prosince 2019.

„Naším cílem není zahltit Českou republiku masivní kampaní, která bude obtěžovat. Cílem je oslovit potřebnou skupinu dopravců a řidičů co nejefektivněji a maximálně jim pomoci s plněním jejich povinností ve vztahu k novému mýtnému systému,“ upozornil Matej Okáli.

Více než polovinu dopravců plánuje CzechToll během informační kampaně oslovit nástroji přímého marketingu. Jde převážně o střední a velké dopravce, o kterých má společnost dostatek informací a může je oslovit týmem manažerů pro klíčové zákazníky, telefonáty call centra, zprávami na mobilní telefon, poštovním i elektronickým direct mailem. Kromě těchto nástrojů využije v kampani také inzerci na legálních outdoor plochách, v tisku, na internetu i v rozhlasovém vysílání.

Přehled klíčových termínů pro dopravce

22. srpna 2019 – bude zahájena počáteční informační kampaň, detailní informace o novém elektronickém mýtném systému budou dostupné na www.mytocz.eu

22. září 2019 – zahájení tzv. předregistrace – registrace vozidel a jejich provozovatelů do nového elektronického mýtného systému, distribuce nových palubních jednotek dopravcům, kteří se registrují; i po registraci musí být vozidlo vybaveno současnou palubní jednotkou pro starý systém, nová jednotka může být klidně ve vozidle (mýto se z ní neúčtuje) 

1. prosince 2019 – start nového elektronického mýtného systému – dopravce má od tohoto data povinnost mít na zpoplatněných pozemních komunikacích vozidlo vybavené novou palubní jednotkou; stará palubní jednotka může být ve vozidle (mýto se z ní neúčtuje)

Příloha tiskové zprávy:

© 2024 CzechToll
Design by KRAFT digital