DIAĽNICE A CESTY

Využitie moderných technológií a progresívnych riešení je pre štát jediným spôsobom, ako sa rýchlo a efektívne zbaviť problémov spôsobených stúpajúcou intenzitou dopravy, prostredníctvom kvalitnej a rozvinutej infraštruktúry zabezpečiť kontinuálny rast hospodárstva a zároveň poskytnúť komerčným aj nekomerčným užívateľom ciest ďalšiu významnú prednosť – služby s pridanou hodnotou, ktoré splnia ich potreby a očakávania.

Tvoríme progresívne riešenia inteligentných dopravných systémov prinášajúce benefity pre užívateľov aj pre štát. Už dnes využívame unikátnu kombináciu technológií, ktorá je základom inteligentných dopravných systémov budúcnosti.

SYSTÉM ELEKTRONICKÉHO VÝBERU MÝTA

1. Januára 2010 uviedla Slovenská republika do prevádzky jeden z najmodernejších elektronických mýtnych systémov, ktorý Slovensko zaradil medzi lídrov v oblasti elektronického výberu mýta v celosvetovom meradle.

Od 1. januára 2014 je prostredníctvom satelitnej technológie výberu mýta pokrytých takmer 17 770 km vymedzených úsekov ciest Slovenskej republiky. Po rozšírení mýtneho systému na všetky cesty I., II. a III. triedy prevádzkuje SkyToll najdlhšiu cestnú sieť v Európskej únii pokrytú elektronickým mýtnym systémom.

Elektronický mýtny systém je zložitý informačno-komunikačný technologický komplex pozostávajúci z niekoľkých informačných subsystémov a z množstva špecifických aplikácií, ktoré zabezpečujú všetky prevádzkové procesy výberu mýta a kontroly výberu mýta.

Skytoll ako jediný dodávateľ v rámci EU dokázal navrhnúť, vybudovať a uviesť do prevádzky kompletný a plne funkčný elektronický mýtny systém len za 11 mesiacov.

 

ELEKTRONICKÉ DIAĽNIČNÉ ZNÁMKY

Naša ponuka riešení pre spoplatnenie diaľnic a ciest je ako stavebnica – spájaním rôznych možností, vkladaním nových, zmenou usporiadania existujúcich, či ich nahrádzaním modernejšími vytvárame vždy nové, jedinečné dielo. Riešenie elektronických diaľničných známok od SkyToll na spoplatnenie užívania diaľnic a ciest pre osobné vozidlá pomáha zabezpečiť splnenie hlavných cieľov zavedenia výhradne elektronickej formy diaľničných známok – efektívnejší výber úhrad, zabezpečenie včasnej a úplnej úhrady diaľničných známok a zvýšenie komfortu užívateľov. Na Slovensku SkyToll uspel vo výberovom konaní s ponúknutou najvýhodnejšou cenou, umožňujúc tak zníženie nákladov štátu v súvislosti s diaľničnými známkami pre osobné vozidlá až o 60% pri súčasnom zvýšení predaja diaľničných známok o približne 10%.
 
© 2024 CzechToll
Design by KRAFT digital