NOVINKY
TISKOVÁ ZPRÁVA      24. 01. 2023

Dopravci uhradili vloni na mýtném 14,85 miliardy korun, s náklady pod hranicí 7 procent je český mýtný systém světovou špičkou

Praha, 24. ledna 2023 – Během celého roku 2022 uhradili dopravci za užití zpoplatněných komunikací 14,85 miliardy korun, o 4,6 procenta více než v roce 2021. Celkové náklady na provoz a rozvoj systému zůstaly pod hranicí 1 miliardy korun, v poměru k výnosům tedy stejně jako v minulém roce nepřekročily hranici sedmi procent. To řadí elektronický mýtný systém v České republice k těm nejefektivnějším v celosvětovém srovnání.

Z celkového výběru připadlo na dálnice 13,22 mld. korun, na silnicích I. třídy pak CzechToll předepsal mýtné ve výši 1,62 mld. korun. Na 373 kilometrech silnic I. třídy, které byly nově zpoplatněny od 1. července 2022, bylo během půl roku na mýtném vybráno 120 milionů korun.

Více než polovinu (51,5 procenta) z celkově vybraného mýtného v roce 2022 uhradili zahraniční dopravci. Je to přibližně stejný podíl, jako v roce 2021. Spolu s výběrem mýtného rostla také výše slev vyplacených tuzemským dopravcům – na mýtné projeté v roce 2021 byly ke konci roku 2022 vyplaceny množstevní slevy v celkové výši 399 mil. Kč. V roce 2021 (za rok 2020) to bylo 261 mil. Kč.

„Elektronický mýtný systém funguje vysoce efektivně jak z hlediska nákladů, tak i zajištění příjmů pro další rozvoj dopravní infrastruktury v České republice. S nízkými náklady byla rozšířena zpoplatněná síť o 373 kilometrů silnic I. třídy v polovině roku, ale také o několik nově zprovozněných komunikací a obchvatů obcí v podstatě obratem po jejich zprovoznění. CzechToll stejně jako v roce 2021 dokázal vloni v každém měsíci s rezervou plnit smlouvou stanovené parametry kvality služeb a efektivity výběru mýtného, které kontroluje státní podnik Cendis,“ uvedl Petr Chvátal, generální ředitel společnosti CzechToll.

Samotný prosinec se stal jediným měsícem v roce 2022, ve kterém meziročně poklesl výběr mýtného. Celkově uhradili dopravci 1,05 mld. korun (meziroční pokles o 3 procenta). Jedním z důvodů však může být skutečnost, že v roce 2022 měl prosinec o jeden pracovní den méně, než v roce 2021.

Ke konci roku 2022 bylo v systému elektronického mýtného zaregistrováno takřka více než 743 tisíc vozidel s hmotností nad 3,5 tuny, to je o 100 tisíc vozidel více, než ke konci roku 2021. Více než 173 tisíc vozidel má domácí registrační značky, zbylých 570 tisíc vozidel pochází ze zahraničí. Počet vydaných palubních jednotek dopravcům překročil 596 tisíců kusů.

© 2024 CzechToll
Design by KRAFT digital