ELEKTRONICKÝ VÝBER MÝTA, RUSKÁ FEDERÁCIA

Ruská federácia sa pridala ku krajinám spoplatňujúcim cestnú infraštruktúru elektronickým mýtnym systémom na báze progresívnej satelitnej technológie. 15. novembra 2015 zaviedla mýtny systém Platon, určený na výber mýta za užívanie federálnych ciest vozidlami nad 12 ton.

Mýtom je spoplatnených viac ako 50 000 km ciest po celej Ruskej federácii. Mýtny systém využíva približne 2 milióny kusov palubných jednotiek (OBU).
Okrem elektronického výberu mýta s využitím palubných jednotiek je vodičom na tranzitných trasách k dispozícii aj úhrada mýta formou ticketingu. Dodržiavanie povinnosti úhrady mýta kontroluje takmer 500 kontrolných brán.

Pri navrhovaní riešenia elektronického mýtneho systému pre Ruskú federáciu, spoločnosť SkyToll využila predovšetkým reálne skúsenosti pri riešení návrhu, budovania a prevádzky elektronického mýtneho systému v Slovenskej republike.

Aj keď išlo o neporovnateľne väčší rozsah spoplatnenia, principiálne otázky týkajúce sa elektronického mýta a prevádzkovych procesov boli zodpovedané práve vďaka niekoľkoročnej skúsenosti.

SkyToll ako projektový konzultant služby okrem iného pripravil stratégiu elektronického výberu mýta a metodiku merania a vyhodnocovania parametrov kvality celého systému.

Poskytované služby zahŕňali aj návrh business procesov v rámci elektronického mýtneho systému, ich architektúru, revízie požiadaviek na systém ako aj funkčných špecifikácií a návrh rozvoja mýtneho systému.

Pilotný projekt s použitím satelitnej technológie pre spoplatnenie mestských zón v intraviláne Moskvy, spoločnosť SkyToll realizovala len za 14 dní. Spoplatnených bolo spolu 40 km ciest.

© 2024 CzechToll
Design by KRAFT digital