Etický kodex

Etický kodex

Společnost CzechToll s.r.o., IČO: 06315160, se sídlem: Argentinská 1610/4, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 280083 (dále jen „společnost“) a všichni její zaměstnanci jsou vázáni Etickým kodexem společnosti, jenž zachycuje základní zásady a hodnoty, kterými se společnost a její zaměstnanci řídí a z nich vyplývající pravidla, která jsou společnost a její zaměstnanci povinni při výkonu každodenní činnosti dodržovat. V případě podezření na jednání společnosti nebo jejího zaměstnance v rozporu s pravidly stanovenými v Etickém kodexu společnosti, zvažte podání podnětu dle kapitoly 9 Etického kodexu společnosti.

Etický kodex CzechToll s.r.o.

Formulář k podání Podnětu dle Etického kodexu společnosti CzechToll s.r.o.

© 2024 CzechToll
Design by KRAFT digital