NOVINKY
TISKOVÁ ZPRÁVA      30. 10. 2019

Pět týdnů před startem nového mýtného systému je registrováno 27 % z očekávaného počtu 458 tisíc automobilů

Praha, 30. října 2019 – Do nového mýtného systému registrovali dopravci během pěti týdnů 122 tisíc automobilů. To je přibližně 27 % z automobilů, kterých se povinnost registrovat se a zajistit si novou palubní jednotku týká. S ohledem na nedostatečný zájem dopravců splnit svou povinnost posílil nový provozovatel mýtného systému informační kampaň v České republice a v Polsku – tedy v zemích, kde zbývá registrovat největší počet automobilů.

Zatímco větší dopravci v režimu následného placení mýtného registrovali již 71 % z očekávaného počtu automobilů (konkrétně 109 tisíc vozidel), malí dopravci registrovali pouze necelých 5 % automobilů (13 tisíc). Z hlediska počtu potřebných registrací zbývá zaevidovat nejvíce vozidel z Polska (94 tisíc), České republiky (70 tisíc) a z Rumunska (28 tisíc).

V rámci informační kampaně ke spuštění nového mýtného systému již CzechToll za první měsíc registrací oslovil telefonicky každého dopravce, který provozuje více než 10 nákladních automobilů, distribuoval celkem 230 tisíc informačních materiálů, odeslal 110 tisíc informačních dopisů poštou a 60 tisíc formou adresného e-mailu. Informace o potřebné registraci šíří CzechToll s pomocí oborových organizací a v současnosti byla online inzerce cílená na dopravce shlédnuta více než sedmi miliony uživatelů internetu z dané cílové skupiny.

Přehled zemí, ve kterých je více než 10 tisíc vozidel bez potřebné registrace do nového mýtného systému (.pdf, 59kb)

Registrace vozidel je možná online na www.mytocz.eu, prostřednictvím vydavatelů tankovacích karet, na vice než 200 obchodních místech a na 15 vybraných pobočkách Hospodářské komory. V případě online registrace obdrží dopravce novou palubní jednotku po úhradě vratné kauce poštou (zaslání zdarma platí při odeslání v rámci České republiky, do Německa, Rakouska, Polska a na Slovensko).

Kompletní Informace o novém mýtném systému získají dopravci na webu www.mytocz.eu nebo na non-stop zákaznické lince +420 243 243 243.

© 2024 CzechToll
Design by KRAFT digital