NOVINKY
TISKOVÁ ZPRÁVA      22. 09. 2022

Po silnicích v Česku projela v srpnu nákladní vozidla z 51 zemí

Praha, 22. září 2022 – Exportní orientace české ekonomiky a její umístění ve středu Evropy přispívají k tomu, že je ČR součástí významných dopravních tras v Evropě. V srpnu tak kromě vozidel z České republiky projela po našich silnicích vozidla z dalších padesáti zemí světa: nejčastěji registrovaných v Polsku a na Slovensku, ale výjimečně také z USA, Turkmenistánu, Kypru či Mongolska.

Podíl plátců mýtného ze zahraničí na celkovém výběru mýtného patří v České republice k nejvyšším v Evropě. V srpnu se přiblížil k hranici padesáti procent – dopravci s vozidly registrovanými v zahraničí uhradili více než 608 milionů korun, přesně 49,4 %. Tento poměr je dlouhodobě stabilní.

Z podrobných statistik je zřejmé, že většina těchto zahraničních dopravců využívá v rámci ČR dálnice, tedy pozemní komunikace pro tento provoz určené. Na silnicích I. třídy je podíl zahraničních úhrad výrazně nižší, než v celkovém úhrnu, a nedosahuje ani 30 %. Na dálnicích je tak podíl zahraničních úhrad podstatně vyšší.

Ukazuje se tak, že ČR je schopna pomocí elektronického mýtného zpoplatňovat a efektivně usměrňovat dálkovou silniční nákladní dopravu, kterou na našem území ovlivňuje především struktura národního hospodářství a poloha ČR uprostřed EU. Výkonové zpoplatnění dálnic a silnic I. třídy je z tohoto pohledu spravedlivější než silniční daň, kterou platí čeští dopravci. I to byl jeden z důvodů, proč došlo novelou zákona ke zrušení silniční daně pro vozidla s hmotností pod 12 tun a snížení sazby daně pro těžší vozidla.

Dlouhodobě nejvíce zahraničních vozidel pochází z Polska, Slovenska, Rumunska a Maďarska.

V souladu s očekáváním rostl v letních měsících počet mýtných transakcí, které přes satelit systém CzechToll zaznamenal. Srpnový meziroční nárůst o 11 % (z 85 mil. v srpnu 2021 na 96 mil.) je dán zejména rozšířením sítě zpoplatněných komunikací o 373 kilometrů od 1. července 2022.

Finanční přínos rozšíření zpoplatněné sítě silnic I. třídy bude možné vyhodnotit až v dlouhodobém horizontu, provoz v letních měsících je ovlivněn dovolenými i červencovými svátky. Například na silnici I/20 mezi Pískem a Plzní jsme však v létě nezaznamenali zvýšení intenzity provozu nákladních automobilů, které by naznačovalo, že dříve objížděli dopravci tento zpoplatněný úsek po silnici I/22“ uvedl Petr Chvátal, provozní ředitel CzechToll. Právě silnice I/22 mezi Pískem a Plzní byla nově od července zařazena mezi komunikace, kde mají vozidla s hmotností nad 3,5 tuny povinnost platit mýtné.

Celkem uhradili dopravci v srpnu na mýtném 1,232 mld. korun. To představuje meziroční nárůst 10,3 procent.  Na konci srpna bylo v systému elektronického mýtného zaregistrováno téměř 712 tisíc vozidel s hmotností nad 3,5 tuny, z toho přes 539 tisíc vozidel má zahraniční registrační značky.

Počet vydaných palubních jednotek dopravcům přesáhl 574 tisíc kusů.

© 2024 CzechToll
Design by KRAFT digital