Profil CzechToll
Zajímavosti o CzechToll
Společnost CzechToll je stoprocentně vlastněna skupinou PPF. Naplňuje její strategické plány v oblasti investic do telekomunikační infrastruktury.
CzechToll společně se slovenskou společností SkyToll navrhl, vybudoval a provozuje systému elektronického mýtného v České republice založený na moderní satelitní technologii.
Díky modernímu řešení ušetří jen na provozu mýtného systému od roku 2020 Česká republika každoročně několik set milionů korun.
Satelitní technologie umožní flexibilní řízení mýtného systému i dopravy na českých silnicích. Lepší plánování investic do dopravní infrastruktury znamená vyšší plynulost i bezpečnost provozu.

Díky partnerství společností CzechToll a SkyToll získala Česká republika jeden z nejmodernějších systémů elektronického mýtného na světě. Satelitní systém elektronického mýtného od CzechToll a Skytoll je vysoce flexibilní a rychle implementovatelný. Náklady na jeho vybudování jsou pro stát významně nižší, než v případě mikrovlnné technologie využívající mýtné brány. Satelitní mýtný systém dává státu možnost pružně měnit rozsah zpoplatněných silnic a stanovovat jednoduše různé sazby mýtného pro různé kategorie silnic. Data ze systému lze navíc snadno využít pro další nadstavbové aplikace, například pro řízení intenzity dopravy či efektivní plánování údržby a investic do dopravní infrastruktury.

Stoprocentním vlastníkem společnosti CzechToll je skupina PPF.

Skupina PPF investuje do řady odvětví, od finančních služeb přes telekomunikace, biotechnologie, nemovitosti až po strojírenství. Svůj růst staví na rozvíjení tradičních i nových odvětví, budování moderní infrastruktury, digitální ekonomiky a propojení českého talentu a schopností s globálními příležitostmi. PPF působí v Evropě, Asii a Severní Americe. Skupina vlastní aktiva ve výši téměř 49 miliard eur a zaměstnává celosvětově 135 000 lidí. Daně z příjmu hradí společnosti ze skupiny PPF v každé z 24 zemí, kde podnikají a tvoří zisk.

Více na:
www.ppf.cz
www.twitter.com/ppfgroup
www.linkedin.com/company/ppf

Pozn.: K 31.12.2021

Výroční zpráva společnosti CzechToll za rok 2021

 

CERTIFIKÁTY

V rámci integrovaného systému managementu společnost CzechToll v roce 2020 získala certifikaci:

Výše uvedené certifikáty vydala společnost ELBACERT a.s.

© 2023 CzechToll
Design by KRAFT digital