Profil CzechToll
Zajímavosti o CzechToll
V roce 2022 se CzechToll stal součástí nově vzniklé holdingové společnosti ITIS Holding a.s., ve které drží skupina PPF 50% podíl.
CzechToll společně se slovenskou společností SkyToll navrhl, vybudoval a provozuje systému elektronického mýtného v České republice založený na moderní satelitní technologii.
Díky modernímu řešení ušetří jen na provozu mýtného systému od roku 2020 Česká republika každoročně několik set milionů korun.
Satelitní technologie umožní flexibilní řízení mýtného systému i dopravy na českých silnicích. Lepší plánování investic do dopravní infrastruktury znamená vyšší plynulost i bezpečnost provozu.

Díky partnerství společností CzechToll a SkyToll získala Česká republika jeden z nejmodernějších systémů elektronického mýtného na světě. Satelitní systém elektronického mýtného od CzechToll a Skytoll je vysoce flexibilní a rychle implementovatelný. Náklady na jeho vybudování jsou pro stát významně nižší, než v případě mikrovlnné technologie využívající mýtné brány. Satelitní mýtný systém dává státu možnost pružně měnit rozsah zpoplatněných silnic a stanovovat jednoduše různé sazby mýtného pro různé kategorie silnic. Data ze systému lze navíc snadno využít pro další nadstavbové aplikace, například pro řízení intenzity dopravy či efektivní plánování údržby a investic do dopravní infrastruktury.

V roce 2022 se CzechToll stal součástí nově vzniklé holdingové společnosti ITIS Holding a.s., ve které drží skupina PPF 50% podíl.

ITIS Holding (Intelligent Traffic and Infrastructure Solutions) vznikl s ambicí profilovat skupinu v oblasti inteligentních řešení pro dopravní infrastrukturu. Míří na inovace a pokročilé služby spojené s potřebou řídit a regulovat dopravu jak mimo města, tak i v rámci městských aglomerací, především pak s ohledem na environmentální aspekty.

Cílem je vzít dopravní data, za použití pokročilých technologií zvýšit jejich informační hodnotu, a použít je k pokročilému řízení dopravy s důrazem na udržitelnost a ochranu klimatu. Skupina PPF dává holdingu zázemí silného partnera, díky kterému mohou společně urychlit růst jak organickou cestou, tak i cílenými akvizicemi.

Více na:
www.ppf.cz
www.itisholding.com

Výroční zpráva společnosti CzechToll za rok 2022
Pozn.: K 31.12.2022

 

CERTIFIKÁTY

V rámci integrovaného systému managementu společnost CzechToll v roce 2023 úspěšně obhájila svoji certifikaci, kterou drží již od roku 2020.

Výše uvedené certifikáty vydala společnost Certicom s.r.o.

© 2024 CzechToll
Design by KRAFT digital