Profil CzechToll
Zajímavosti o CzechToll
Společnost CzechToll s.r.o. je stoprocentně vlastněna skupinou PPF. Naplňuje její strategické plány v oblasti investic do telekomunikační infrastruktury.
Společně se slovenskou společností SkyToll připravuje CzechToll provoz nového systému elektronického mýtného v České republice založeného na moderní satelitní technologii.
Díky výhodné ceně za systém společností CzechToll a SkyToll ušetří na provozu mýtného systému Česká republika každoročně několik set milionů korun.
Satelitní technologie umožní flexibilní řízení mýtného systému i dopravy na českých silnicích. Lepší plánování investic do dopravní infrastruktury znamená vyšší plynulost i bezpečnost provozu.

Díky partnerství společností CzechToll a SkyToll získá Česká republika jeden z nejmodernějších systémů elektronického mýtného na světě. Společnost CzechToll je strategickým partnerem, který zajišťuje řízení a financování projektu. Společnost SkyToll je dodavatelem technického řešení systému elektronického mýtného, který má letité zkušenosti s provozem obdobného systému na Slovensku.

Náš systém elektronického mýtného je vysoce flexibilní a rychle implementovatelný. Náklady na jeho vybudování jsou pro stát významně nižší, než v případě mikrovlnné technologie využívající mýtné brány.

Satelitní mýtný systém dává státu možnost pružně měnit rozsah zpoplatněných silnic a stanovovat jednoduše různé sazby mýtného pro různé kategorie silnic. Data ze systému lze navíc snadno využít pro další nadstavbové aplikace, například pro řízení intenzity dopravy či efektivní plánování údržby a investic do dopravní infrastruktury.

Design by KRAFT digital