RIEŠENIA
NAŠE KOMPETENCIE

PILOTNÉ ŠTÚDIE

PROJEKTOVÉ RIADENIE

PORADENSTVO

FINANCOVANIE

TECHNICKÁ PREVÁDZKA

KOMERČNÁ PREVÁDZKA

PODPORA A ÚDRŽBA

BPO
(business process outsourcing)

SkyToll vytvoril unikátne know-how založené na využití najmodernejších informačných a komunikačných technológií na riadenie a podporu kľúčových aj podporných procesov v rôznych oblastiach dopravy.

Výsledkom je vždy efektívny a rentabilný systém, spĺňajúci individuálne požiadavky každého klienta, či ide o individuálnu dodávku alebo o rozšírenie existujúceho riešenia.

Vďaka takmer neobmedzenej škálovateľnosti a modularite našich riešení ani nové požiadavky neznamenajú žiaden problém. Dokážeme ich vyriešiť s maximálnou flexibilitou – existujúce riešenie doplníme o nový systém či službu.

Naša ponuka je ako stavebnica – spájaním rôznych možností, vkladaním nových, zmenou usporiadania existujúcich, či ich nahrádzaním modernejšími vytvárame vždy nové, jedinečné dielo.

© 2024 CzechToll
Design by KRAFT digital