NOVINKY
TISKOVÁ ZPRÁVA      11. 11. 2021

Růst výběru mýtného v říjnu zpomalil, dopravci uhradili 1,241 mld. Kč

Praha, 11. listopadu 2021 – Meziroční růst výběru mýtného v říjnu zpomalil, i když udržel dvouciferné tempo. Dopravci za užití zpoplatněných komunikací uhradili 1,241 mld. korun, o 11,8 procenta více než v říjnu 2020. Za prvních deset měsíců letošního roku projeli dopravci na mýtném 11,804 mld. korun – to je více, než za celý rok 2020 (11,519 mld. Kč).

Ve srovnání s říjnem 2020 se pohybovalo na zpoplatněných úsecích dálnic a silnic I. třídy méně vozidel. Satelitní mýtný systém CzechToll zaznamenal v říjnu 92 milionů mýtných transakcí, tedy takřka o 3 miliony transakcí méně než před rokem. Růst výběru mýtného je způsoben změnou ve struktuře mýtných poplatků, které od začátku roku obsahují také poplatky za hluk a za znečištění ovzduší.

Poplatek za externí náklady v důsledku znečištění ovzduší provozem se podílí na celkovém výběru mýtného přibližně 9 procenty. Více než 1 procento z celkového výběru připadá na poplatek za externí náklady v důsledku hluku z provozu. Zbylých řádově 90 procent výběru připadá na poplatky za užití pozemních komunikací.

Na konci října bylo v systému elektronického mýtného zaregistrováno více než 626 tisíc vozidel s hmotností nad 3,5 tuny. Z toho téměř 163 tisíc vozidel má domácí registrační značky. Počet vydaných palubních jednotek dopravcům překročil 521 tisíc kusů, téměř 153 tisíc jednotek je používáno v tuzemských vozidlech. Dlouhodobě platí, že přibližně polovinu z celkově vybraného mýtného uhradí zahraniční dopravci.

© 2024 CzechToll
Design by KRAFT digital