NOVINKY
TISKOVÁ ZPRÁVA      02. 11. 2020

Staré palubní jednotky je možné vrátit ŘSD jen do konce listopadu

Praha, 2. listopadu 2020 – Jen do konce listopadu mohou vracet dopravci palubní jednotky starého mikrovlnného mýtného systému, jehož provoz byl ukončen 30. listopadu 2019. Dopravci mohou získat zpět nespotřebovaný kredit a kauci za palubní jednotky premid, které nejsou poškozené ani expirované.

Kauce může být vrácena pouze za OBU jednotky premid, na kterých byla uskutečněna mýtná transakce pod branou během předchozích 12 měsíců – fakticky tedy jednotka musela být v provozu ještě v listopadu 2019. Palubní jednotka zároveň nesmí být poškozená. U palubních jednotek vydaných v režimu předplaceného mýtného bude zároveň vrácen nespotřebovaný kredit.

Palubní jednotky ukončeného mikrovlnného mýtného systému mohou dopravci vracet výhradně poštou na adresu centrálního sběrného místa: ŘSD ÚPEM, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1. K zásilce je nutné přiložit Žádost o vrácení kauce a kreditu (ke stažení na https://mportal.rsd.cz/web/mytocz) a kopii osvědčení o registraci vozidla nebo technického průkazu vozidla, ke kterému byla palubní jednotka premid vydána.

© 2024 CzechToll
Design by KRAFT digital