NOVINKY
TISKOVÁ ZPRÁVA      18. 01. 2022

Výběr mýtného v roce 2021 překročil 14 miliard korun, celkové náklady na provoz a rozvoj systému nepřekročily hranici 1 mld. Kč

Praha, 18. ledna 2022 – Změny ve struktuře mýtných sazeb platné od 1. ledna 2021 zajistily v loňském roce nejvyšší výběr mýtného v historii. Za celý rok uhradili dopravci za užití zpoplatněných komunikací 14,198 miliardy Kč, o 23 procent více než v roce 2020. Satelitní mýtný systém CzechToll patří k nejefektivnějším systémům v celosvětovém srovnání.

Za celý rok 2021 uhradili dopravci 1,63 mld. Kč za jízdu po zpoplatněných silnicích I. třídy, zbylých 12,56 mld. Kč bylo předepsáno za užití dálnic. Dlouhodobě platí, že přibližně polovinu z celkově vybraného mýtného uhradí zahraniční dopravci.Vzrostla také výše vyplacených slev pro dopravce – na mýtné projeté v roce 2020 byly přiznány ke konci roku 2021 množstevní slevy v celkové výši 261 mil. Kč. V roce 2020 (za rok 2019) to přitom bylo 196 mil. Kč.

„Parametry, které požadoval stát a podle kterých jsme satelitní mýtný systém vybudovali, byly zvoleny na základě odborné úvahy a třináctiletých zkušeností z provozu první generace mikrovlnného mýtného systému. Díky tomu se nyní náklady na výběr mýtného v Česku pohybují pod hranicí sedmi procent. Tím se řadí mezi nejefektivnější systémy svého druhu na světě,“ uvedl Petr Chvátal, provozní ředitel společnosti CzechToll.

Celkové náklady na provoz mýtného systému, jeho technický rozvoj i změnové požadavky státu nepřekročí za rok 2021 hranici 1 miliardy korun.

V samotném prosinci předepsal CzechToll dopravcům s vozidly nad 3,5 tuny na mýtném 1,087 mld. Kč (meziroční růst 21 procent). Mírně rostla také intenzita dopravy – počet zaznamenaných mýtných transakcí vzrostl meziročně o 2,2 procenta na 78,5 milionu.

Mýtný systém fungoval v průběhu celého roku spolehlivě a bez výpadků. V každém měsíci loňského roku splnil CzechToll smlouvou stanovené parametry kvality služeb a efektivity výběru mýtného.

Ke konci roku 2021 bylo v systému elektronického mýtného zaregistrováno takřka 643 tisíc vozidel s hmotností nad 3,5 tuny. Z toho více než 164 tisíc vozidel má domácí registrační značky. Počet vydaných palubních jednotek dopravcům překročil hranici 530 tisíců kusů, z toho více než 153 tisíc jednotek je používáno v tuzemských vozidlech.

© 2024 CzechToll
Design by KRAFT digital