NOVINKY
TISKOVÁ ZPRÁVA      16. 02. 2022

Vybrané mýtné rostlo v lednu 5 procent, dopravci uhradili 1,1 mld. Kč

Praha, 16. února 2022 – Mýtný systém CzechToll zaznamenal v lednu 80 milionů mýtných transakcí, tedy o 2,3 procenta více než v lednu 2021. Za užití zpoplatněných komunikací uhradili dopravci v prvním měsíci roku 2022 na mýtném celkem 1,123 mld. Kč (meziročně o 5,2 procenta více). V absolutním vyjádření vzrostlo meziročně vybrané mýtné o 56 milionů Kč.

Přibližně 90 procent vybraného mýtného vybral CzechToll v lednu za užití dálnic, zbylých 10 procent připadá na zpoplatnění silnic I. třídy. Přibližně polovinu z celkově vybraného mýtného uhradili dopravci ze zahraničí.

Ke konci ledna bylo v systému elektronického mýtného zaregistrováno 650 tisíc vozidel s hmotností nad 3,5 tuny. Z toho necelých 165 tisíc vozidel má domácí registrační značky, zbylých 485 tisíc automobilů je registrováno v zahraničí. Počet vydaných palubních jednotek dopravcům dosáhl 534 tisíc kusů.

Od 1. února 2022 došlo k několika změnám ve vyhláškou definované síti zpoplatněných komunikací. Změny ve zpoplatnění souvisí se zprovozněním nových úseků dálnic D6, D7, D11, D35, D48, D55 a D56 v roce 2021 a s plánem zprovozňovaných dálnic pro rok 2022. Nově jsou od 1. února 2022 zpoplatněny následující úseky:

  • D6 Lubenec, obchvat v celkové délce 5,4 km
  • D7 Panenský Týnec, obchvat v celkové délce 6,5 km
  • D11 Hradec Králové-Kukleny – Jaroměř v celkové délce 23,2 km
  • D35 Opatovice – Časy v celkové délce 13,3 km
  • D55 Otrokovice, JV obchvat v celkové délce 3,3 km

Části úseků D35 a D48, které ještě nejsou od 1. února 2022 zprovozněny, budou moci být s ohledem na text vyhlášky zpoplatněny od data jejich uvedení do předčasného užívání v průběhu roku 2022.

Jeden úsek je nově kategorizován – původně byl zpoplatněn jako komunikace I. třídy, nově je zpoplatněn jako dálniční úsek:

  • D7 Panenský Týnec – Smolnice (km 34,5 – 41) v celkové délce 6,5 km

Na jednom úseku bylo zpoplatnění zrušeno:

  • I/11 Hradec Králové-Kukleny – Hradec Králové-Plotiště v celkové délce 2,7 km
  • I/33 Hradec Králové-Plotiště – Semonice v délce 13 km
© 2024 CzechToll
Design by KRAFT digital